در حال حاضر، خدمات فناوری اطلاعات روز به روز در حال توسعه است. این خدمات نقش مهمی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک کشور دارند. در سالیان گذشته به دلیل رویکردهای نادرست در بخش فناوری اطلاعات، سرعت پیشرفت این بخش آن طور که باید و شاید نبوده است.

از این رو، شرکت «بنیان نوآوری الکترونیک» از سال ۱۳۹۱ اقدام به راه اندازی و ارائه پست الکترونیک نسل جدید النون (elenoon.ir) کرده و قصد دارد با توسعه این خدمت و همچنین ارائه خدمات جدید دیگر، گام قابل توجهی در توسعه فناوری اطلاعات کشور بردارد.

به جرأت می‌توان گفت پست الکترونیکی یکی از پرکاربردترین خدمات در دنیا محسوب می‌شود که امروزه، هر فردی برای ارتباطات اینترنتی خود به آن نیازمند است. به همین سبب شرکت‌های مختلفی وارد بازار پست الکترونیکی شده‌اند و امروزه بزرگترین شرکت‌های اینترنتی، به ارائه سرویس پست الکترونیکی و بسترهای ارتباطی پرداخته‌اند. حال در این میان باید توجه داشت که شرکتی ایرانی که این خدمت را با کیفیت و سرعت بالاتری از شرکت‌های خارجی ارائه نماید، می‌تواند سهم مناسبی از بازار پست الکترونیکی داخلی را از آن خدمات دهندگان ایرانی کرده و اعتبار مناسبی نیز کسب کند.

در این راستا، «بنیان نوآوری الکترونیک» با رویکرد نوآوری در خدمات الکترونیکی و یکپارچه کردن خدمت پست الکترونیک با خدمات دیگر و ارائه راهکارهای مشترک، سعی کرده است که با ارائه مزیت‌هایی رقابتی بومی، تمایزات ویژه‌ای با سایر ارائه‌دهندگان پست الکترونیکی ایجاد کند.

النون با تجربه چهار ساله در زمینه خدمات تخصصی پست الکترونیک و با عرضه یک خدمت رایانامه عمومی نوآور (elenoon.ir) و همچنین ارائه چندین خدمت رایانامه سازمانی، به مرحله‌ای رسیده است که چالش های پیش رو را به خوبی شناخته و بر بسیاری از مشکلات و دشواری‌های این عرصه فائق شده است.

با مراجعه به نمونه‌هایی از خدمات ارائه شده توسط النون در این سال‌ها، می‌توان به این نتیجه رسید که النون از معدود خدمات‌دهندگانی در این زمینه است که مسیر راه اندازی و پشتیبانی یک محصول دانش بنیان و راهکارهای صحیح ارائه آن را می‌شناسد.