پست الکترونیک سرویسی نرم افزاری است که از یک سو به یک تیم توانمند برای توسعه فناوری و از سویی دیگر به یک سیستم پشتیبانی توانمند و لحظه ای نیاز دارد. بدین منظور اغلب شرکت های ارائه دهنده این سرویس دارای پرسنلی توانمند و تمام وقت در این زمینه هستند. منابع کلیدی مورد نیاز برای سرویس پست الکترونیکی النون شامل چهار بخش توسعه فناوری، پشتیبانی، توسعه بازار و سخت افزار مورد نیاز می باشد.

در ادامه به معرفی بخش توسعه فناوری برای توسعه ی ویژگی های پست الکترونیک، بخش پشتیبانی برای نصب، راه اندازی و پشتیبانی سرویس، توسعه بازار و همچنین سخت افزارهای مورد نیاز پرداخته می شود:

 

1.3.5 توسعه فناوری

اهم وظایف: تحلیل، طراحی و پیاده سازی سرویس پست الکترونیک بومی النون و دیباگ محصول

کارشناسان در بخش توسعه ی فناوری وظیفه دارند تا نیازمندی های مالک محصول را دریافت نموده و با ارائه راه حل بهینه با عملکرد بالا، به پیاده سازی و انتشار نسخه اقدام نمایند.

شرح مختصر وظایف:

 • تجزیه و تحلیل نیازمندی های دریافت شده از طریق مالک محصول
 • ایجاد سناریوهای مرتبط با هر نیازمندی برای پیاده سازی
 • توسعه تست واحد[1] برای پیاده سازی ویژگی های محصول قبل از پیاده سازی
 • پیاده سازی سناریوهای تعیین شده منطبق با نیاز مشتری
 • ارسال نسخه ی داخلی به بخش تضمین کیفیت برای تایید یا عدم تایید انتشار نسخه
 • تدوین مستند فنی سناریوهای پیاده سازی شده برحسب استاندارد از پیش تعیین شده
 • دیباگ ویژگی های محصول برحسب گزارش تست نسخه و بازخوردهای مشتریان

 

2.3.5 پشتیبانی

1. پشتیبان شبکه

اهم وظایف: نصب تجهیزات مانیتورینگ، سرویس و تجهیزات شبکه

در این بخش کارشناسان وظیفه دارند تا با مانیتورینگ منظم و لحظه ای سرویس پست الکترونیک و در صورت بروز اختلال سریعا گزارش کرده و در صدد رفع مشکل برآیند.

شرح مختصر وظایف:

 • نصب سیستم های OS,ESX
 • Configure   کردن قسمت شبکه
 • تست گیری IP
 • نصب سرویس های پایه
 • مدیریت Password
 • تنظیم Admin  سرور
 • سوییچ و روتینگ Firewall
 • نصب تجهیزات شبکه و نظارت بر آن ها

2. پشتیبان پایگاه داده

اهم وظایف: نصب و نگهداری پایگاه داده از اهم وظایف کارشناسان این بخش است. مدیریت Data Base به طور کلی به عهده این قسمت است.

شرح مختصر فعالیت های این بخش:

 • بک آپ گیری از Data Base 
 • مدیریت ماشین LDAP
 • مدیریت کلیه داده ها و حفظ آنها
 • سیستم Attachment
 • مسئول داده های عملیاتی

3.  Helpdesk

اهم وظایف: پاسخ گویی تلفن مانیتورینگ و ارجاع کارها به افراد متخصص

برای یک سرویس پر کار یکی از ملزومات اصلی رصد قوی و گزارش اختلالات آن است. از این رو برای رضایت مشترکان لازم است تا افرادی به عنوان سیستم پاخگویی در نظر گرفته شوند تا با تعامل و ارتباط با مشترکین بتوانند، با انتقال مشکلات به سیستم فنی کمک کنند تا سرویسی در شأن مشتری ارائه نمایند.

4. مدیر نرم افزار، انتقال و تست

اهم وظایف: بررسی نیازمندی و مشکلات نرم افزاری و مدیریت تغییرات و توسعه نرم افزار ها و باگ هایی که کاربران از نرم افزار اعلام می کنند و یا تطابق نرم افزار با نیاز های کاربران.

کارشناسان این بخش بایستی به معماری سیستم آشنایی کامل داشته باشند و بعد از دریافت اطلاعات از سیستم پاسخگویی و تشخیص مشکل بتوانند، فرضیه های احتمالی ایجاد مشکل را تشخیص دهند و بعد از معلوم شدن قسمتی که مشکل دارد، آن را بعلاوه راهکارهای رفع این مشکل به کارشناس عملیاتی منتقل نمایند.

شرح مختصر وظایف:

 • تست نرم افزار در هر مرحله ای که ورژن جدید می آید.
 • شناسایی ایراد های گزارش شده
 • ارائه راهکار های بهینه برای رفع مشکل
 • آشنا به قسمت های مختلف سرویس از جمله:
 • Data  Base
 • قسمت امنیت

5. مدیر شبکه و امنیت

یکی از ملزومات یک سرویس خوب، امنیت سیستم است. برای این منظور کارشناسانی برای این قسمت در شرکت های مختلف در نظر گرفته می شوند تا از امنیت سیستم محافظت نمایند.

شرح مختصر وظایف:

 • تست امنیت برنامه قبل از عملیاتی کردن آن
 • تست دوره ای سیستم و بررسی امنیتی آن
 • مدیریت سیستم  Spam
 • Configure  لوازم امنیتی
 •  بررسی Log   های امنیتی
 • مقابله با هک کردن و حمله های امنیتی

دسترسی مختلف افراد به سیستم ایمیل را تنظیم می کند.

 

3.3.5 توسعه بازار

اهم وظایف: تغییر و تحول آینده کسب و کار، تسهیل ارتباطات کسب و کار و ایجاد روابط جدید، تحلیل رقبا

کارشناسان این بخش با تجزیه و تحلیل رفتار بازار و تغییرات نیازمندی محصول نقش بسزایی را در تغییر و تحول آینده ی کسب و کار و موفقیت محصول ایفا می نمایند.

شرح مختصر وظایف:

 • برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی توسعه بازار برای مشتریان جدید
 • نظارت و اجرای پروژه های توسعه ی بازار محصول
 • تجزیه و تحلیل بازار برای شناخت فضای رشد جدید
 • تحلیل نیازها و فرصت های بازار برای ایجاد ارزش های جدید برای مشتریان
 • اندازه گیری میزان اثر گذاری استراتژی های بازاریابی، تبلیغاتی

 

4.3.5 تجهیزات سخت افزاری

در جدولهای زیر تجهیزات مورد نیاز برای هر سطح کاربری آورده شده است.

الف- 100.000 کاربر

 

ب- 200.000 کاربر

 

ج- 400.000 کاربر

 

د- 700.000 کاربر

 

ه-1.000.000 کاربر

 [1] Unit testing