پست الکترونیکی بومی النون امکان ارائه خدمت بر روی دامنه ی اصلی elenoon.ir را برای کاربران عمومی فراهم کرده است که از این طریق این امکان را برای آنها فراهم می نماید تا از سرویس های ارائه شده مانند پیامک، اصلاح واژگان و ... استفاده نمایند. پست الکترونیکی سازمانی النون قابلیت تنظیمات نام و لوگوی سازمان و همچنین تغییر در سرویس های درخواستی را در دامنه ی مرتبط با همان سازمان فراهم می نماید و اطلاعات ایمیل سازمانی را در صورت درخواست سازمان، در سرورهای در اختیار آن سازمان ذخیره می نماید. پست الکترونیک النون همچنین امکان مشاهده ایمیل توسط ابزارهای پشتیبانی کننده از پروتکل IMAP یا پروتکل SMTP را ارائه کرده است که از این طریق می توان با استفاده از نرم افزارهایی نظیر outlook، از قابلیت این سرویس استفاده نمود. علاوه بر این، امکان دسترسی به پست الکترونیک النون از طریق رابط کاربری وب و همچنین برنامه ی موبایلی رایانامه ی النون نیز امکان پذیر می باشد.