اگر برای مدیریت حساب خود (تغییر رمز حساب، قفل کردن حساب، ارسال پیامک و ...) با شماره 10003737 دچار مشکل شدید از این پس میتوانید از طریق شماره 50002066 نیز اقدام کنید.