بنیان نوآوری الکترونیک از سال 1391 پس از مدت‌ها مطالعه بازار و بررسی­های فنی، فعالیت جدی خود را شروع نمود. با توجه به رشد سریع صنعت اطلاعات و ارتباطات در دنیا و سهم قابل توجه این صنعت در اقتصاد جهانی، موسسان بنیان نوآوری الکترونیک با هدف کسب سهمی در خور و متناسب با شأن جمهوری اسلامی ایران اقدام به تأسیس این شرکت نمودند تا بر پایه نوآوری مداوم و ارائه سرویسهایی با کیفیت جهانی، نمادی شوند برای خودباوری و توانمندی جوانان ایرانی در صحنه رقابت جهانی. با توجه به سرمایه عظیم انسانی تحصیل کرده کشور و پتانسیل‌های بالای موجود در صنعت اطلاعات و ارتباطات، این مهم گرچه دشوار است ولی دور از دسترس نیست.

امیدواریم در این راه از یاری روزافزون الهی و حمایت کاربران برخوردار شویم.