محققان

 آزمایشگاه یاهو قادر به پیش بینی اطلاعات موجود در ایمیل کاربران هستند

محققان آزمایشگاه یاهو طبق بزرگ‌ترین تحقیقاتی که به انجام رسانده‌اند مدعی هستند که می‌توان بر طبق اطلاعات ۱۶ میلیون کاربر، اطلاعات ارسالی در ایمیل هر کاربر را پیش بینی کرد.


 محققان یاهو در آزمایش عضی اختصاصی اطلاعات ۱۶ میلیون کاربر را ارزیابی کرده و مدعی هستند که می‌توان اطلاعات ایمیل‌های ارسال شده‌ی آتی کاربران را پیش بینی کرد. این محققان در تحقیقات اخیر خود اطلاعات ۱۶ میلیون کاربر از قبیل وقت ارسال ایمیل، طول ایمیل، تعداد فایل‌های پیوستی و نوع دستبعضی که در ارسال ایمیل مصرف شده ارزیابی شده است. این مطالعات نشان داده که کاربران جوان در مقایسه با کاربران میانسال و پیر بیشتر تمایل دارند که ایمیل‌هایی کوتاه و جواب‌هایی سریع را ارسال کنند، همین طور کاربران مرد نسبت به زن جواب‌های کوتاه را برای ایمیل‌ها ارسال می‌کنند. ممکن است نتایج برای ما آشنا و ثابت شده باشد، اما این تحقیقات بر طبق اطلاعاتی وسیع از طیف زیادتری از کاربران به انجام رسیده که اعتبار زیادتری را به نتایج به دست آمده می‌دهد. محققان همین طور اعلام می‌کنند که کاربران در روز‌های تعطیل و انتها هفته و حتی حین کار پاسخ‌هایی کوتاه و سریع را ارسال می‌کنند.

اطلاعات به دست آمده از این تحقیقات نه تنها برای کاربران بلکه برای الگوریتم‌های رایانه ی نیز ارزشمند است. گسترش دهندگان با مصرف از این اطلاعات می‌توانند اپلیکیشن‌های بهتری را برای مدیریت ایمیل و پیام‌ها طراحی کرده و ارائه دهند.