مهم‌ترین مسأله‌ای که برای تعامل و یکپارچگی بیشتر میان بازیگران این حوزه باید به وجود بیاید، اعتماد و روحیه کار میان گروهی است، تا به اقدام به برون سپاری بخشی از فعالیت‌های خود کنند و یا پروژه‌هایی مشترک تعریف شود.

این روحیه، باعث می‌شود که خدمات دهندگان، خدمات خود را طوری طراحی کرده و توسعه دهند که بتوانند از طریق ارائه آنها به دیگران سودآوری داشته باشند؛ البته این سود می‌تواند به شکل مادی، اعتبار، خدمات متقابل و غیره باشد.

به طور کلی از منظر کسب و کار، ابتدا باید دو یا چند طرف ارتباط، از پایداری نسبی و علاقه درونی به همکاری یکدیگر اطمینان حاصل کنند؛ سپس در ادامه بتوانند بر سر یک الگوی کسب و کار صحیح میان خود به توافق برسند که به نفع همه باشد.

اما از منظر فنی، پایداری، سرعت قابل قبول و استانداردهای لازم باید رعایت شود و به شکل انواع قرارداد، مثلاً توافق‌نامه سطح خدمات، درآید تا با پایبندی به آن، در ابتدا و ادامه همکاری‌ها، مشکلات به حداقل کاهش پیدا کند.

عوامل موثر بر ایجاد تعامل سازنده میان شرکت های ارائه دهنده خدمات

برای این که یک سازمان بتواند ایده های بیرونی را جذب و یکپارچه کند باید ویژگی های زیر را داشته باشد:

-     پذیرش رویکرد همکاری در سطح مدیران و بدنه سازمان.

-     اصلاح فرآیندهای سازمان برای امکان پذیر شدن تعامل با تیم های کوچک و حتی اشخاص

-     فرآیندهای چابک و سریع تصمیم گیری و فیدبک و پرداخت

-     آمادگی فنی برای یکپارچه سازی سریع در بخش های فنی آی تی و نیز کسب و کار

موانع  تعامل و همکاری

1-    موانع قانونی و رگولاتوری

2-    عدم همکاری ذی نفعان

3-    حفظ امنیت و محرمانگی داده های مشتریان یک سازمان

آمادگی  فنی

مهم ترین معیاری که نشان دهنده آمادگی فنی یک سازمان است داشتن API استاندارد است. API ها را می‌توان به‌عنوان رابط‌هایی  بین برنامه های کاربردی نرم‌افزاری  هم در داخل و هم در بین سازمان‌ها در نظر گرفت. به‌طور خاص‌تر API ها ارتباطات دو برنامه کاربردی نرم افزاری را تسهیل می‌کند وقتی که یک برنامه از ویژگی های عملکردی دیگری استفاده می‌کند. بنابراین APIها با واسطه گری میان دو سیستم ارتباطات آن ها را تسهیل کرده و امکان نوآوری بهتر، ارزان‌تر و سریع‌تری با یک مقیاس بزرگ‌تر را فراهم آورند. API چند ویژگی دارد:

1-    قابل‌دسترسی توسط عموم است.

2-    مستندات دارد. اینکه مستندات داشته باشد یعنی اگر سیستمی که همه چیزش شبیه API باشد ولی مستندات نداشته باشد واقعاً API نیست. API باید مستندات داشته باشد، مثال داشته باشد، روش داشته باشد.

3-    برای ارائه آن از استانداردهای متعارف مانند REST استفاده شده است.

داشتن API این امکان را فراهم می‌کند که یکپارچه سازی ایده های بیرونی با خدمات قبلی به سرعت به شکل مقیاس پذیر قابل برنامه ریزی باشد و به ازای هر ایده نیاز به صرف منابع فنی داخلی سازمان نباشد.

هرچه API های بیش­تری توسعه داده شده باشد، ظرفیت جذب ایده های بیش تری وجود دارد و هر چه کاربری این API ها ساده تر باشد، تیم های بیش تری از آن استفاده می‌کنند.

یک معیار برای آمادگی فنی

 یکی از معیارهایی که میتوان برای اندازه گیری میزان مناسب بودن API را اندازه گیری کرد این است آیا خود شرکت یا سازمان از آن استفاده می کند یا خیر؛ زیرا اگر خود آن ها استفاده کرده باشند هر کس دیگری که بخواهد استفاده کند، نمونه پیاده سازی شده دارد و می‌توان با تقریب خوبی گفت که این کار انجام شده است. اما در غیر این صورت نمی‌توان این را با قطعیت بیان کرد.

فرهنگ سازمانی

در مدیریت ارشد سازمان باید پذیرش رویکرد همکاری وجود داشته باشد و این پذیرش از سوی مدیریت از همه چیز مهم تر است. تفکر مدیران و تفکر کسب‌وکار یکی دیگر از چالش‌هاست.

جدول نیازمندی‌های ایجاد تعامل بین رایانامه با سرویس های قید شده از منظر فنی

علاوه بر موارد عمومی و کسب و کاری قید شده در بخش قبل، جدول نیازمندی های فنی برای تعامل بین پست الکترونیک بومی با سرویس های قابل یکپارچگی در طرح جویشگر در زیر آورده شده است: