در وبلاگ رسمی شرکت النون، به نشانی blog.elenoon.ir مستندات درخواستی در فاز دوم توسعه ایمیل بومی در طرح جویشگر ارائه شده است.